Zamknij

sobota, 13.01, godz. 10:00 - 13:00

strzelnica SKS KALIBER w Szubinie (ZSP Szubin)

Bilety: 10 zł

Regulamin Zawodów Strzeleckich KSSK GWARD
ODDZIAŁ SZUBIN
1. CEL ZAWODÓW - integracja środowisk
- popularyzacja strzelectwa sportowego,
- wyłonienie najlepszych zawodników.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „GWARD”, oddział Szubin
e-mail: kontakt@gward.szubin.pl
Osoba kontaktowa : Pan Leszek Jaśkowiak , tel. 601503963 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
Kwidzyn - Radosław Bator tel. 668 544 663
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
13.01.2018 r., strzelnica SKS KALIBER w Szubinie w godzinach 10-13 - konkurencje pneumatyczne strzelnica mieści się koło (internatu, dziupli ) wejście od strony dziupli.
13.01.2018 strzelnica miejska w Kwidzynie - karabin bocznego zapłonu
4. PROGRAM ZAWODÓW Konkurencje skrócone:
- pistolet pneumatyczny - 3 strzały próbne + 10
ocenianych, w pozycji stojącej odległość 10 m,
- karabin pneumatyczny – 3 strzały próbne + 10 strzałów
ocenianych w pozycji stojącej, odległość 10 m,
- karabin bocznego zapłonu - 3 strzały próbne + 10
strzałów ocenianych w pozycji leżącej, odległość 50 m,
5. UCZESTNICTWO Grupa powszechna
6. KLASYFIKACJA Indywidualna
7. NAGRODY Za miejsca I – PUCHAR Starosty Nakielskiego
Dyplomy I-VI
8. ZGŁOSZENIA Termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przed
rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 10-tej,
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
wpisowe 10 zł od osoby startującej,
10. SPRAWY RÓŻNE - zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
- przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk,
- Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu i karabinu pneumatycznego oraz karabinu bocznego zapłonu
HARMONOGRAM STRZELAŃ:
- pistolet pneumatyczny w godzinach 10-13 - Szubin
- karabin pneumatyczny : w godzinach 10-13 - Szubin
- karabin bocznego zapłonu w godzinach 10-13 - Kwidzyn

© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone