Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
10:41, 05.05.2018
W ramach 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Konsulat Generalny RP w Ałmaty zorganizował Dni Polski. Na zaproszenie Konsula do Kazachstanu pojechała delegacja przedstawicieli Gminy Szubin, w osobach: Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie Remigiusz Kasprzak, Burmistrz Szubina Artur Michalak, Radna Rady Miejskiej w Szubinie, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Wioletta Borys-Stachowiak. W wyjeździe brali również udział: Ignacy Pogodziński, Michał Markowski oraz Jan Skuza, pełnomocnik włodarza ds. współpracy z Kapchagaj i jednocześnie organizator podróży.
15:00, 27.04.2018
W ramach popularyzacji problematyki obrony cywilnej młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szubin wzięła udziału w konkursie plastycznym pt.: "Obrona Cywilna wokół Nas – Walka ze smogiem – życia środowiska wrogiem”. Celem konkursu było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w otaczający nas środowisku
1
17:00, 01.04.2018
Dni Szubin - 1 maja do 17 wrzesień 2018 r.
16:00, 01.04.2018
W najbliższych dniach Gmina Szubin ogłosi przetarg na zakup samochodu typu bus, z zabudową towarowo/osobową. Zakup będzie możliwy już w tym roku dzięki oszczędnością poprzetargowym.
3
15:00, 01.04.2018
Wartość robót wyniosła 2.249.670 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło do tej pory 1.386.072,09 zł.
13:00, 01.04.2018
W dniu 12 marca 2018 r. rozpoczęto prace związane z przebudową budynku po byłej kotłowni przy ul. Broniewskiego w Szubinie. W wyniku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy powstanie 6 nowych gminnych lokali mieszkalnych.
08:59, 01.04.2018
Aktualnie trwają prace polegające na przebudowie ulicy Orzeszkowej w Szubinie. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku gruntowym wraz z odwodnieniem w postaci rowów odparowujących.
7
15:33, 28.03.2018
Od 1 kwietnia 2018 r. funkcję Zastępcy Burmistrza Szubina pełnić będzie Wiesław Stepczyński.
17:00, 27.03.2018
Miło nam poinformować, że mieszkanka Gminy Szubin Pani Danuta Pilarska otrzymała Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej i praw człowieka. Warto nadmienić, że Pani Danuta jest drugą osobą z naszej gminy i zarazem pierwszą, która otrzymała medal, jako rolnik - była jedną z uczestniczek Strajku Chłopskiego 1981 r. w Bydgoszczy.
4
15:48, 22.03.2018
Krystyna Sichel, Zastępca Burmistrza odwołana ze stanowiska.
REKLAMA
10:29, 22.03.2018
Urząd Miejski w Szubinie informuje o zakończeniu konsultacji społecznych
15:00, 14.03.2018
13 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie odbyło się spotkanie Burmistrza Szubina z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, przedstawicielami OSP gm. Szubin oraz rzeczoznawcy do spraw szacowania wartości rynkowej: zwierząt w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i zaraźliwych, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz sprzętu na terenie gminy i miasta Szubin.
10:00, 08.03.2018
6 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie odbyło się spotkanie Burmistrza Szubina z sołtysami sołectw Gminy Szubin. Podczas spotkania omawiane były sprawy bieżące oraz informacje dot. zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które przedstawił Pan Piotr Kwiatkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nakle nad Notecią.
09:44, 03.03.2018
Informujemy mieszkańców Gminy Szubin, którzy zostali poszkodowani w wyniku sierpniowej nawałnicy w 2017 r., o możliwości uzyskania pomocy finansowej na preferencyjnych warunkach w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
09:12, 26.01.2018
23 stycznia 2018 w Urzędzie Miejskim w Szubinie odbyło się inauguracyjne spotkanie, którego celem było powołanie społecznego komitetu odbudowy pomnika - mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Szubinie
REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone