REKLAMA

REKLAMA
08:53, 14.04.2017
Na terenie Gminy Szubin znajdują się trzy dęby katyńskie: w Szubinie dąb pamięci majora Maksymiliana Zodrowa i Józefa Młodowicza - przedwojennego komendanta powiatowego, komisarza Policji Państwowej w Szubinie, a w Rynarzewie urodzonego tam w roku 1906 aspiranta Policji Państwowej Franciszka Poczekaja.
17:30, 11.03.2017
W dniu 10.03.2017 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej nr 1 w Szubinie odbył się I Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Pracowników Samorządowych o Puchar Burmistrza Szubina. Głównym celem Turnieju była integracja środowiska samorządowego a przede wszystkim popularyzacja halowej piłki nożnej i promocja zdrowego stylu życia. W Turnieju udział wzięło 6 reprezentacji : Urząd Marszałkowski w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Miejski w Żninie, Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Urząd Gminy w Białych Błotach oraz Urząd Miejski w Szubinie.
15:30, 10.02.2017
W szubińskim ratuszu 10 lutego odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne, na którym ogłoszona została lista przedsięwzięć objętych Patronatem Honorowym Burmistrza Szubina. W celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Szubin, włodarz miasta Artur Michalak (zarządzeniem nr 0050.1.183.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.) ustanowił zasady przyznawania patronatu. Zespół opiniotwórczy w składzie: Krystyna Sichel – Zastępca Burmistrza Szubina – Przewodnicząca zespołu, Wioletta Borys-Stachowiak – Radna Rady Miejskiej w Szubinie, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Alina Gordon - Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury, Izabela Mężykowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji, Natalia Jaroszewska – Podinspektor ds. promocji gminy ocenił 12 złożonych wniosków. Pozytywnie zaopiniowano 9 wniosków, 3 wnioski nie zostały objęte patronatem.
17:18, 01.02.2017
We wtorek 31 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 11:00 do 13:00 odbyło się III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin, które otworzył i poprowadził wiceprzewodniczący Rady Seniorów Pan Zbigniew Jan Słomski. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Szubin Pani Renata Kabulla, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Pani Renata Michalak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Sebastian Hałas oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Pan Krzysztof Siatka.
1
08:46, 28.01.2017
Urząd Miejski w Szubinie informuje mieszkańców, zarządców jednostek użyteczności publicznej i przedsiębiorców, że mogą składać wnioski o sfinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie miasta i gminy Szubin. Zadanie realizowane będzie w roku 2017. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Szubinie do 28 lutego 2017 r.
15:16, 26.01.2017
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249), która istotnie zmodyfikowała treść ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.), w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
14:00, 13.01.2017
Informujemy, że na podstawie art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) Burmistrz Szubina awansował na stanowiska kierownicze trzech urzędników. Od 3 stycznia 2017 r. w szubińskim ratuszu funkcjonują nowe referaty. Pan Maciej Chłapek awansował na stanowisko Kierownika Referatu Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego, podlegającego pod Wydział Spraw Obywatelskich. Pan Maciej pracuje w ratuszu od 2004 r., rozpoczął pracę w ówczesnym Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na stanowisku młodszego referenta. Od 2007 r. był referentem w Referacie Zarządzania Drogami, a od marca 2009 r. objął stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i pełni dodatkową funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w 2015 r. awansował na inspektora w tym samym wydziale.
REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone | 2017