REKLAMA

REKLAMA
11:00, 21.07.2017
12 lipca 2017 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie rozpoczęto cykl spotkań dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania północnej części miasta Szubina. Do soboty wypełnij GEOankietę
11:50, 07.07.2017
Wieź udział w Konsultacjach Społecznych, miej swój głos przy projektowaniu przyszłości tego terenu. Nie stój obojętnie. Każdy mieszkaniec tego terenu jak i sąsiednich działek ma wpływ na to co będzie mogło powstań na niniejszym terenie, w którym kierunku rozwoju będzie mogła iść dana część miasta. Podczas konsultacji będą tworzone koncepcje rozwoju na dalsze lata. Jesteś mieszkańcem osiedla Spółdzielczego, te konsultacje dotyczą również ciebie.
10:14, 07.07.2017
Za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS mieszkańcy będą mogli bezpłatnie otrzymywać przypominania, powiadamiania czy informacje z różnych obszarów życia miasta i gminy.
20:00, 01.06.2017
30 maja 2017 r. w szubińskim ratuszu obyło się spotkanie mieszkańców Osiedla Stare Miasto. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Szubina Artur Michalak, Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Marek Biernacki, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Szubinie nadkom. mgr Grzegorz Cieślak, st. sierż. Krystian Fojutowski, Pan Wawrzyniec Owczarzak z Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz pracownicy urzędu.
19:00, 01.06.2017
Awans urzędników szubińskiego magistratu
12:25, 23.05.2017
Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Szubina Artura Michalaka, dokonała oceny nadesłanych projektów graficznych. Tym samym znamy wyniki konkursu na nadruk koszulki „Szubin. Jestem pod dobrymi skrzydłami”.
11:56, 10.05.2017
Wyniki konkursu "Obrona Cywilna wokół Nas – Sygnały alarmowe – znam i wiem jak się zachować"
08:53, 14.04.2017
Na terenie Gminy Szubin znajdują się trzy dęby katyńskie: w Szubinie dąb pamięci majora Maksymiliana Zodrowa i Józefa Młodowicza - przedwojennego komendanta powiatowego, komisarza Policji Państwowej w Szubinie, a w Rynarzewie urodzonego tam w roku 1906 aspiranta Policji Państwowej Franciszka Poczekaja.
17:30, 11.03.2017
W dniu 10.03.2017 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej nr 1 w Szubinie odbył się I Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Pracowników Samorządowych o Puchar Burmistrza Szubina. Głównym celem Turnieju była integracja środowiska samorządowego a przede wszystkim popularyzacja halowej piłki nożnej i promocja zdrowego stylu życia. W Turnieju udział wzięło 6 reprezentacji : Urząd Marszałkowski w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Miejski w Żninie, Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Urząd Gminy w Białych Błotach oraz Urząd Miejski w Szubinie.
15:30, 10.02.2017
W szubińskim ratuszu 10 lutego odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne, na którym ogłoszona została lista przedsięwzięć objętych Patronatem Honorowym Burmistrza Szubina. W celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Szubin, włodarz miasta Artur Michalak (zarządzeniem nr 0050.1.183.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.) ustanowił zasady przyznawania patronatu. Zespół opiniotwórczy w składzie: Krystyna Sichel – Zastępca Burmistrza Szubina – Przewodnicząca zespołu, Wioletta Borys-Stachowiak – Radna Rady Miejskiej w Szubinie, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Alina Gordon - Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury, Izabela Mężykowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji, Natalia Jaroszewska – Podinspektor ds. promocji gminy ocenił 12 złożonych wniosków. Pozytywnie zaopiniowano 9 wniosków, 3 wnioski nie zostały objęte patronatem.
17:18, 01.02.2017
We wtorek 31 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 11:00 do 13:00 odbyło się III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin, które otworzył i poprowadził wiceprzewodniczący Rady Seniorów Pan Zbigniew Jan Słomski. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Szubin Pani Renata Kabulla, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Pani Renata Michalak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Sebastian Hałas oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Pan Krzysztof Siatka.
1
08:46, 28.01.2017
Urząd Miejski w Szubinie informuje mieszkańców, zarządców jednostek użyteczności publicznej i przedsiębiorców, że mogą składać wnioski o sfinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie miasta i gminy Szubin. Zadanie realizowane będzie w roku 2017. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Szubinie do 28 lutego 2017 r.
15:16, 26.01.2017
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249), która istotnie zmodyfikowała treść ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.), w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
14:00, 13.01.2017
Informujemy, że na podstawie art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) Burmistrz Szubina awansował na stanowiska kierownicze trzech urzędników. Od 3 stycznia 2017 r. w szubińskim ratuszu funkcjonują nowe referaty. Pan Maciej Chłapek awansował na stanowisko Kierownika Referatu Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego, podlegającego pod Wydział Spraw Obywatelskich. Pan Maciej pracuje w ratuszu od 2004 r., rozpoczął pracę w ówczesnym Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na stanowisku młodszego referenta. Od 2007 r. był referentem w Referacie Zarządzania Drogami, a od marca 2009 r. objął stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i pełni dodatkową funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w 2015 r. awansował na inspektora w tym samym wydziale.
REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone | 2017