Zamknij
REKLAMA

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w UM Szubin

19:00, 10.01.2018 | M.R
REKLAMA
Skomentuj

9 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.

Na spotkaniu obecni byli m.in. Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Jacek Kamiński, Mateusz Depa - doradca klienta, którzy przedstawili ofertę pożyczek preferencyjnych dla przedsiębiorców. Prezentacja poświęcona była wsparciu eksportu, możliwości finansowania inwestycji ze środków EBI i KfW, a także pożyczek inicjatywy Jeremie, które opisanie są poniżej.

Kierownik Filii w Szubinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią Pani Anna Tomkowiak, przedstawiła sprawy dotyczące przyjmowania osób na staż, a także możliwości finansowego wspierania przedsiębiorców.

Natomiast Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Elżbieta Nowicka, przedstawiła zgromadzonym ofertę edukacyjną skierowaną dla uczniów, a uwarunkowanych zapotrzebowaniem lokalnego rynku.

 

Pożyczki inicjatywy Jeremie: 

Pożyczka na B+R

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu od 200 tys. do 2 milionów złotych
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • w ramach pożyczki finansowane będą inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego związane z rozwojem MŚP w oparciu o działalność badawczo-rozwojową B+R (przeprowadzenie/pozyskanie) i jej wdrożenie w przedsiębiorstwie
 • wsparcie skierowane do przedsiębiorstw planujących realizować projekty wyłącznie
 • w inteligentnych specjalizacjach województwa kujawsko-pomorskiego, tj.
 1. Zdrowie i bezpieczna żywność
 2. Zdrowie i turystyka zdrowotna
 3. Zaawansowane materiały i narzędzia
 4. Transport i mobilność
 5. Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne
 6. Technologie informacyjno-komunikacyjne
 7. Eko-inwestycje
 8. Automatyka przemysłowa
 9. ​Inne – przedsiębiorcze odkrywanie
 • środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
  - inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne
  - zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego
  - sfinansowanie kosztów związanych z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanego personelu
 • z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, bądź z dużego przedsiębiorstwa w celu wsparcia MŚP w procesie dostosowania i wdrażania danego rozwiązania (do 10% wartości pożyczki)
  - podniesienie kwalifikacji personelu zajmującego się pracami B+R (do 10% wartości pożyczki)
 • okres spłaty: do 8 lat
 • karencja w spłacie: do 36 miesięcy 

Partnerzy oferujący ten produkt:
- Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
- Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.

Uwaga: Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 30.01.2018 r.


 

Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego 

oprocentowanie od: 0,93%

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 1 miliona złotych
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • w ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego związane z rozwojem MŚP w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwie
 • środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
  a) umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na podstawie strategii eksportowych przedsiębiorstw, w tym
  - działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych
  - działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny
  b) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.
  - usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie
  - usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne
i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego

 • dodatkowe preferencja dla:
  - inwestycji w projekty do 500 tyś zł,
  - inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • okres spłaty: do 7 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy 

Partnerzy oferujący ten produkt:
- Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
- Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
- Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu,
- Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Uwaga: Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 30.01.2018 r.

Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw

oprocentowanie od: 0,93%

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikro przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 5 lat i prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
 • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
 • w ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego związane z rozwojem mikroprzedsiębiorstw
 • środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
  - wzmocnienia podstawowej działalności mikroprzedsiębiorstwa
  - zwiększenia zdolności produkcyjnych/usługowych mikroprzedsiębiorstwa
  - przechodzenia mikroprzedsiębiorstwa na nowe rynki produktowe

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego 

 • dodatkowe preferencja dla:
  - inwestycji mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących krócej niż 2 lata
  - inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego
 • okres spłaty: do 5 lat
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy 

Partnerzy oferujący ten produkt:
- Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.;

Uwaga: Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 30.01.2018 r.

Dane kontaktowe

1/ Pożyczka na B+R
- Kujawsko –Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38
Godziny otwarcia: 7.30 – 15.30, telefon: 56-475-62-90

- Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00, telefon: 56-661-17-11

2/ Pożyczka na zmianę Modelu Biznesowego
- Kujawsko –Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38
Godziny otwarcia: 7.30 – 15.30, telefon: 56-475-62-90

- Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00, telefon: 52-585-88-23

- Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41
Godziny otwarcia: 8 – 16.00, telefon: 56-658-62-90

- Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00, telefon:56-699-55-00

3/ Pożyczka dla Mikro przedsiębiorców

- Kujawsko –Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38
Godziny otwarcia: 7.30 – 15.30, telefon: 56-475-62-90

- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 19
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00, telefon: 61-656-35-00

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone