REKLAMA

REKLAMA
09:23, 22.04.2017
21 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz znaczące osiągnięcia sportowe w 2016 roku. Przybyłych laureatów nagród i zaproszonych gości powitał Tomasz Miłowski - starosta nakielski. Na uroczystość przybyli m.in. Andrzej Kinderman - wicestarosta nakielski - członek Zarządu Powiatu Nakielskiego, Jarosław Szulz, Radosław Mrugowski - przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Leszek Klesiński - burmistrz miasta i gminy Mrocza, radni.
09:30, 24.02.2017
W dniach od 30 stycznia do 23 lutego 2017 r. na terenie powiatu nakielskiego zostały przeprowadzone kwalifikacje wojskowe, której organizatorem było Starostwo Powiatowe. Wezwani musieli stawić się przed przedstawicielem burmistrza/wójta, powiatową komisją lekarską oraz przedstawicielem wojskowego komendanta uzupełnień.
14:53, 23.02.2017
22 lutego 2017 roku pod przewodnictwem Radosława Mrugowskiego w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Po przedstawieniu porządku obrad, przewodniczący zaproponował uzupełnienie porządku o punkty: skarga na kierownika jednostki organizacyjnej; rozpatrzenie skargi na działania Zarządu Powiatu Nakielskiego; podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2017; udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Kcynia oraz zawarcie w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Gminą Kcynia. Propozycja wprowadzenia pierwszego punktu wzbudziła trochę emocji, radny Jarosław Warmke wnioskował o nie wprowadzenia punktu dotyczącego skargi na kierownika jednostki organizacyjnej ze względu na fakt dostarczenia radnym pisma pracowników Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie tuż przed sesją.
15:14, 09.02.2017
9 lutego 2017 roku otwarte zostały pierwsze w tym roku oferty na remont drogi powiatowej, które wpłynęły do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią na ogłoszony w dniu 23 stycznia 2017 r. przetarg. Wpłynęły cztery oferty
15:10, 31.01.2017
30 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 na Przystani Powiat Nakielski odbyło się uroczyste podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”.
13:43, 26.01.2017
W dniach od 30 stycznia do 23 lutego 2017 r. na terenie powiatu nakielskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, której organizatorem jest Starosta Nakielski. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed przedstawicielem burmistrza/wójta, powiatową komisją lekarską oraz przedstawicielem wojskowego komendanta uzupełnień.
21:14, 25.01.2017
25 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Przystań Powiat Nakielski pod przewodnictwem Radosława Mrugowskiego obradowała XXVI sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Po sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego, które przedstawił Tomasz Miłowski - starosta nakielski. Na pierwszej sesji w każdym roku przedstawiane jest sprawozdanie starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podobnie było i w dniu dzisiejszym. Rada przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i stałych komisji.
12:16, 17.01.2017
16 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczył Tomasz Miłowski - starosta nakielski. Po przedstawieniu informacji o realizacji wniosku z poprzedniego posiedzenia komisji, zatwierdzono sprawozdanie z działalności komisji za 2016 roku i przyjęto informację o działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone | 2017