Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
14:42, 07.09.2018
6 września 2018 roku, pani Małgorzata Ciechanowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu oraz pani Kinga Ciszewska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie obchodziły jubileusze pracy zawodowej.
10:01, 31.08.2018
29 sierpnia 2018 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski pod przewodnictwem Radosława Mrugowskiego obradowała XLIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego.
12:13, 12.08.2018
Wszyscy pamiętamy zeszłoroczną nawałnicę oraz jej katastrofalne skutki, z którymi musieliśmy się zmagać. Od niepamiętnych lat na terenie naszego powiatu anomalie pogodowe nie przyniosły tak wielu strat. Sierpniowy kataklizm zmobilizował wiele służb, a także ludzi dobrej woli, do wytężonej pracy – był próbą współdziałania, współpracy i wielkiego poświęcenia.
09:04, 01.08.2018
23 lipca 2018 r. w gabinecie Starosty Nakielskiego Tomasza Miłowskiego, odbyło się uroczyste powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Pani Alicji Jaśkowiak, na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.
1
08:27, 26.07.2018
25 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski.
08:28, 25.07.2018
W związku z trwającym okresem wakacyjnym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje o rozsądne korzystanie z kąpielisk. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi i lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych oraz spożywania alkoholu przed wejściem do wody.
21:14, 28.06.2018
27 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski - przewodniczący rady. Po zmianie wprowadzonej do porządku obrad, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta Tomasz Miłowski.
1
12:06, 08.06.2018
W związku z odnotowywanymi kolejnymi przypadkami pożarów składowisk odpadów, w tym szczególnie odpadów niebezpiecznych na obszarze całego kraju, Tomasz Miłowski - Starosta Nakielski w trybie pilnym na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 6 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
15:00, 26.05.2018
W pierwszym kwartale 2018 roku cztery zespoły ratownictwa medycznego zlokalizowane w Nakle nad Notecią, Szubinie, Kcyni oraz Mroczy interweniowały 1915 razy, z czego ok. 70% wezwań okazało się nieuzasadnionych.
15:30, 26.03.2018
W piątek, 23 marca 2018 roku, w gabinecie starosty nakielskiego podczas trzech spotkań podpisano 31 umów z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2018 r.
REKLAMA
17:30, 14.03.2018
W środę, 14.03.2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
11:00, 01.02.2018
31 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Obradom przewodniczył Radosław Mrugowski. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tomasz Miłowski.
6
17:42, 12.01.2018
Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, rozpatrując moją skargę na uchwałę Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. nr 363/2017 w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią orzekając wyrokiem stwierdził jej nieważność i zwrócił mi wpis sądowy.
23:24, 27.12.2017
27 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski. Porządek obrad rozszerzono o dwa dodatkowe punkty: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
12:30, 24.12.2017
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h
REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone