Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
15:30, 26.03.2018
W piątek, 23 marca 2018 roku, w gabinecie starosty nakielskiego podczas trzech spotkań podpisano 31 umów z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w 2018 r.
17:30, 14.03.2018
W środę, 14.03.2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
11:00, 01.02.2018
31 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Obradom przewodniczył Radosław Mrugowski. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tomasz Miłowski.
3
17:42, 12.01.2018
Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, rozpatrując moją skargę na uchwałę Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. nr 363/2017 w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią orzekając wyrokiem stwierdził jej nieważność i zwrócił mi wpis sądowy.
23:24, 27.12.2017
27 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski. Porządek obrad rozszerzono o dwa dodatkowe punkty: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 i zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
12:30, 24.12.2017
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h
10:00, 16.11.2017
PCPR w Nakle nad Notecią w 2017 r. organizuje 4 bezpłatne spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w zakresie projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”
08:36, 29.10.2017
Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
18:45, 26.10.2017
25 października 2017 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tomasz Miłowski.
11:45, 25.10.2017
Powiat Nakielski kontynuuje działania związane z dystrybucją pomocy na rzecz osób poszkodowanych w wyniku burz i nawałnic, które wystąpiły w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. na terenie powiatu nakielskiego
REKLAMA
07:06, 04.10.2017
3 października 2017 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Zbigniewa Sulika, zastępcy dyrektora wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Bydgoszczy, burmistrzów gmin z terenu powiatu nakielskiego. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Miłowski - starosta nakielski.
20:23, 27.09.2017
27 września 2017 roku w sali konferencyjne Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski. Sprawozdanie z działalności Zarządy Powiatu Nakielskiego w okresie międzysesyjnym przedstawił Tomasz Miłowski - starosta nakielski. Radni nie wnieśli uwag do wykonania budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 roku.
21:16, 30.08.2017
30 sierpnia 2017 roku w salce Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski. Porządek obrad rozszerzono o informację starosty o skutkach nawałnicy w nocy z 11 i 12 sierpnia 2017 roku w powiecie nakielskim oraz o dwa projekty uchwał ws. nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz ws. skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.
19:45, 28.08.2017
Zniszczenia, których dokonała nawałnica w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. w powiecie nakielskim są ogromne. Wiele rodzin znalazło się w tragicznej sytuacji i potrzebuje pomocy - zniszczeniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz inne mienie. Wichura poczyniła wielkie straty również w rolnictwie i leśnictwie. Według danych otrzymanych od Enei, w dniu 23 sierpnia jeszcze 200 odbiorców (a dokładniej: liczników) było pozbawionych prądu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią od dnia, w którym wystąpiła nawałnica do dnia 24.08.2017 r., otrzymała 1500 zgłoszeń, czyli tyle, ile przez cały 2016 rok. Strażacy i inne służby niestrudzenie pracują przy usuwaniu skutków żywiołu. Szacowanie strat nadal trwa.
15:00, 21.07.2017
17 lipca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią otwarto ofertę na ogłoszony przetarg nieograniczony w dniu 27 czerwca 2017 roku na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie na Dzienny Dom SENIOR+ wraz z rozbudową tego budynku o windę dla osób niepełnosprawnych.
REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone | 2018