REKLAMA

REKLAMA
10:00, 16.11.2017
PCPR w Nakle nad Notecią w 2017 r. organizuje 4 bezpłatne spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w zakresie projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”
08:36, 29.10.2017
Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
18:45, 26.10.2017
25 października 2017 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tomasz Miłowski.
11:45, 25.10.2017
Powiat Nakielski kontynuuje działania związane z dystrybucją pomocy na rzecz osób poszkodowanych w wyniku burz i nawałnic, które wystąpiły w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. na terenie powiatu nakielskiego
07:06, 04.10.2017
3 października 2017 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Zbigniewa Sulika, zastępcy dyrektora wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Bydgoszczy, burmistrzów gmin z terenu powiatu nakielskiego. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Miłowski - starosta nakielski.
20:23, 27.09.2017
27 września 2017 roku w sali konferencyjne Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski. Sprawozdanie z działalności Zarządy Powiatu Nakielskiego w okresie międzysesyjnym przedstawił Tomasz Miłowski - starosta nakielski. Radni nie wnieśli uwag do wykonania budżetu powiatu nakielskiego za I półrocze 2017 roku.
21:16, 30.08.2017
30 sierpnia 2017 roku w salce Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Radosław Mrugowski. Porządek obrad rozszerzono o informację starosty o skutkach nawałnicy w nocy z 11 i 12 sierpnia 2017 roku w powiecie nakielskim oraz o dwa projekty uchwał ws. nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz ws. skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.
19:45, 28.08.2017
Zniszczenia, których dokonała nawałnica w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. w powiecie nakielskim są ogromne. Wiele rodzin znalazło się w tragicznej sytuacji i potrzebuje pomocy - zniszczeniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz inne mienie. Wichura poczyniła wielkie straty również w rolnictwie i leśnictwie. Według danych otrzymanych od Enei, w dniu 23 sierpnia jeszcze 200 odbiorców (a dokładniej: liczników) było pozbawionych prądu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią od dnia, w którym wystąpiła nawałnica do dnia 24.08.2017 r., otrzymała 1500 zgłoszeń, czyli tyle, ile przez cały 2016 rok. Strażacy i inne służby niestrudzenie pracują przy usuwaniu skutków żywiołu. Szacowanie strat nadal trwa.
15:00, 21.07.2017
17 lipca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią otwarto ofertę na ogłoszony przetarg nieograniczony w dniu 27 czerwca 2017 roku na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie na Dzienny Dom SENIOR+ wraz z rozbudową tego budynku o windę dla osób niepełnosprawnych.
09:23, 22.04.2017
21 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz znaczące osiągnięcia sportowe w 2016 roku. Przybyłych laureatów nagród i zaproszonych gości powitał Tomasz Miłowski - starosta nakielski. Na uroczystość przybyli m.in. Andrzej Kinderman - wicestarosta nakielski - członek Zarządu Powiatu Nakielskiego, Jarosław Szulz, Radosław Mrugowski - przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Leszek Klesiński - burmistrz miasta i gminy Mrocza, radni.
REKLAMA
09:30, 24.02.2017
W dniach od 30 stycznia do 23 lutego 2017 r. na terenie powiatu nakielskiego zostały przeprowadzone kwalifikacje wojskowe, której organizatorem było Starostwo Powiatowe. Wezwani musieli stawić się przed przedstawicielem burmistrza/wójta, powiatową komisją lekarską oraz przedstawicielem wojskowego komendanta uzupełnień.
14:53, 23.02.2017
22 lutego 2017 roku pod przewodnictwem Radosława Mrugowskiego w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Po przedstawieniu porządku obrad, przewodniczący zaproponował uzupełnienie porządku o punkty: skarga na kierownika jednostki organizacyjnej; rozpatrzenie skargi na działania Zarządu Powiatu Nakielskiego; podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2017; udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Kcynia oraz zawarcie w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Gminą Kcynia. Propozycja wprowadzenia pierwszego punktu wzbudziła trochę emocji, radny Jarosław Warmke wnioskował o nie wprowadzenia punktu dotyczącego skargi na kierownika jednostki organizacyjnej ze względu na fakt dostarczenia radnym pisma pracowników Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie tuż przed sesją.
15:14, 09.02.2017
9 lutego 2017 roku otwarte zostały pierwsze w tym roku oferty na remont drogi powiatowej, które wpłynęły do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią na ogłoszony w dniu 23 stycznia 2017 r. przetarg. Wpłynęły cztery oferty
15:10, 31.01.2017
30 stycznia 2017 roku o godz. 14.00 na Przystani Powiat Nakielski odbyło się uroczyste podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919 NA KRAJNIE I PAŁUKACH”.
13:43, 26.01.2017
W dniach od 30 stycznia do 23 lutego 2017 r. na terenie powiatu nakielskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, której organizatorem jest Starosta Nakielski. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed przedstawicielem burmistrza/wójta, powiatową komisją lekarską oraz przedstawicielem wojskowego komendanta uzupełnień.
REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone | 2017