Zamknij

czwartek, 06.12, godz. 11:00

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

W czwartek 6 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie wniosków radnych do protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Szubinie. 
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych. 
 3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 18 października 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. 
 4. pobierz projekt (109kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin.
 5. pobierz projekt (695kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin. 
 6. pobierz projekt (1682kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym i wewnętrznym, położonym w miejscowości Grzeczna Panna, gm. Szubin. 
 7. pobierz projekt (999kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Głęboczek, gm. Szubin. 
 8. pobierz projekt (1021kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Stanisławka, gm. Szubin. 
 9. pobierz projekt (1027kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wąsosz, gm. Szubin. 
 10. pobierz projekt (1027kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin. 
 11. pobierz projekt (217kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin. 
 12. pobierz projekt (116kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2019 rok. 
 13. pobierz projekt (232kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. 
 14. pobierz projekt (223kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 15. pobierz projekt (864kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. 
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok. 
 18. Wolne głosy. 
 19. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone