Zamknij

Czym jest konstytucja

12.56, 29.09.2022 materiał partnera Aktualizacja: 12.56, 29.09.2022
pixabay

Konstytucja jest to ustawa zasadnicza, która określa podstawowe zasady funkcjonowania państwa. Konstytucja państwa polskiego została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku.

Co określa konstytucja

Konstytucja określa między innymi:

- podstawowe prawa i wolności obywatelskie

- organy państwa i ich kompetencje

- podział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

- zasady funkcjonowania instytucji demokratycznych, takich jak Sejm, Senat, Prezydent RP

- zasady ochrony środowiska i gospodarki

- zasady edukacji i ochrony zdrowia

- zasady religii i wyznania

- zasady ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych

- zasady ochrony praw kobiet i dzieci

- zasady ochrony praw osób niepełnosprawnych

- zasady ochrony praw człowieka. Konstytucja to prawo suprema państwa, które określa podstawowe zasady ustroju państwa oraz prawa i wolności obywateli. Więcej informacji dostępnych na stronie http://preznefirmy.pl/category/prawo/

Co wyraża konstytucja

Konstytucja wyraża najważniejsze wartości, na których opiera się dane państwo. Konstytucja określa, w jaki sposób władza państwowa ma być ustrojona i jakie są prawa i wolności obywateli. Konstytucja może być uchwalana przez parlament, a także przez referendum ogólnokrajowe. Konstytucja jest nadrzędna wobec innych aktów prawnych, co oznacza, że ​​inne prawa i przepisy muszą być zgodne z konstytucją. Konstytucja może być zmieniana tylko w określonych, ściśle określonych przypadkach. Zmiany konstytucyjne często wymagają większości kwalifikowanej lub jednomyślności wszystkich uczestników procesu uchwalania. Konstytucja jest uznawana za świętą przez wielu obywateli, ponieważ określa podstawowe zasady i wartości, na których opiera się państwo.

Jaką ustawą jest konstytucja

Konstytucja to ustawa zasadnicza, która określa podstawowe prawa i obowiązki obywateli oraz ustrojowe zasady funkcjonowania państwa. Konstytucja jest aktem prawnym, który ma szczególnie wysoką rangę i jest nadrzędny wobec innych aktów prawnych. Konstytucja określa m.in.: - podstawowe prawa i wolności obywateli, - organy władzy państwowej i ich kompetencje, - zasady funkcjonowania państwa, - zasady ustroju państwa. Konstytucja jest podstawowym aktem prawnym w państwie. Wszystkie inne akta prawne muszą być zgodne z konstytucją. Konstytucja może być zmieniana tylko w wyjątkowych przypadkach i w szczególnie uroczystych procedurach. Konstytucja to także wyraz suwerenności narodu. Konstytucja jest uchwalana przez naród w wyborach powszechnych. Konstytucja jest aktualnie najważniejszym źródłem prawa w Polsce.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%