Zamknij
REKLAMA

Straż przestrzega przed niewłaściwym użytkowaniem systemów grzewczych

08:51, 08.12.2017 | PSP Nakło
Skomentuj
REKLAMA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not. przestrzega przed niewłaściwym użytkowaniem systemów grzewczych w obiektach mieszkalnych.

Okres grzewczy charakteryzuje się zwiększoną ilością pożarów, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. W roku bieżącym, od początku września powstało już kilka pożarów i zadymień w budynkach mieszkalnych, jak również stwierdzono w kilku przypadkach podwyższone stężenie TLENKU WĘGLA!!!!.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym co najmniej 2 razy w roku,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu.

W pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania (należy do nich zaliczyć kotłownie, kuchnie, łazienki wyposażone w podgrzewacze wody oraz coraz częściej stosowane grzewcze systemy kominkowe), trzeba również co najmniej raz w roku usuwać zanieczyszczenia z wszystkich przewodów wentylacyjnych. Zaniedbania czyszczenia kanałów kominowych i wentylacyjnych są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla!!!

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem znany jest człowiekowi jako jedna z najgroźniejszych trucizn. Ten bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku gaz jest przyczyną śmierci nie tylko samobójców ale też przypadkowych ludzi – w Polsce notuje się kilkaset zatruć rocznie! Ze względu na sposób działania czadu na ludzki organizm, gaz ten nazywany jest też cichym zabójcą.

Jest nieco lżejszy od powietrza, a to powoduje, że łatwo przenika przez ściany, stropy i warstwy ziemi. Do organizmu czad wchłania się podczas oddychania, w płucach wiąże się z hemoglobiną, a ta jako karboksyhemoglobina ma uniemożliwiony transport tlenu, w skutek czego komórki, a w konsekwencji cały organizm staje się niedotleniony. Należy wiedzieć, że tlenek węgla przy określonym stężeniu może być wybuchowy.

Do zaczadzenia w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w okresach zimowych, dochodzi na skutek tego, że wielu użytkowników mieszkań uszczelnia okna, drzwi przed zimnem, w ten sposób ograniczając wymianę powietrza - i do spalania paliwa nie dostarcza dostatecznej ilości tlenu. To jest przyczyną nie pełnego spalania paliwa w urządzeniach grzewczych, przez co właśnie powstaje tlenek węgla. W wielu przypadkach dochodzi również do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych i czad wydostaje się do przestrzeni mieszkalnej, zagrażając zdrowiu i życiu mieszkańców.

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, otwierając okna, a w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić do przybycia służb ratowniczych,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe 999, straż pożarna 998 lub 112),
 •  jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie, np. metodą usta – usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

 

W celu ograniczenia możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożarów należy przestrzegać następujących zasad :

 • Nie wolno ogrzewać pomieszczeń płomieniami palników kuchni gazowych działających wiele godzin ! (praktyki takie często kończą się poważnym zatruciem ludzi).
 • Nie wolno używać urządzeń grzejnych wykonanych metodami gospodarczymi oraz nie posiadających atestów- dopuszczeń do stosowania, odpowiednich zabezpieczeń termicznych , ciśnieniowych , przeciążeniowych, lub czasowych.
 • W przypadku panowania bardzo niskich temperatur powietrza nie wolno wnosić do mieszkania z dodatnią temperaturą butli gazowych propan-butan . Dopiero po ustabilizowaniu się temperatury gazu w butli do temperatury otoczenia można dokonać podłączenia .
 • Urządzenia gazowe na gaz propan butan powinny być zasilane poprzez reduktor dobrany stosownie do pobory gazu .
 • Piecyki gazowe muszą być poddawane corocznym przeglądom.
 • Urządzenia oświetlające oraz promiennikowe ogrzewacze powietrza nie posiadają na ogół przewodów odprowadzania spalin . A ustawiane bezpośrednio w pomieszczenia powodują iż produkty spalania emitowane są wprost do jego atmosfery . Nie należy stosować w takich pomieszczeniach jak punkty handlowe, pomieszczenia mieszkalne – niedopuszczalne jest stosowanie podgrzewaczy w sypialniach. Katalizator urządzenia nie zastępuje wentylacji .
 • Butli gazowych nie wolno składować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu, ponieważ gaz propan butan jest cięższy od powietrza- może zalegać i gromadzić się tworząc niebezpieczne koncentracje w mieszaninie z powietrzem , a temperatura pomieszczeń w których pozostają napełnione butle nie może przekraczać 35 0C.
 • Pod żadnym pozorem nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy metodami gospodarczymi instalacji i urządzeń gazowych!!!
 • Prowadzić badania instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Elektryczne urządzenia grzewcze należy ustawiać na podłożu niepalnym i użytkować zgodnie z zasadami określonymi przez producenta.
 • Materiały palne należy składować w odległości co najmniej 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 1000 C.

Zastosowanie się do powyższych zasad bezpieczeństwa pożarowego w okresie grzewczym przyczyni się do poprawy ochrony przeciwpożarowej obiektów mieszkalnych, ochrony życia i mienia mieszkańców powiatu nakielskiego.

          

(PSP Nakło)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz