Zamknij

Wręczono Medale Honorowe Sędziwoja

22.30, 28.06.2021 UM Szubin Aktualizacja: 18.04, 29.06.2021
Skomentuj
REKLAMA

24 czerwca 2021 r. podczas XXXIV uroczystej sesji Rady Miejskiej w murach Muzeum Ziemi Szubińskiej wręczono Medale Honorowe Sędziwoja z Szubina. To wyjątkowe wyróżnienie przyznaje Rada Miejska w Szubinie osobom zasłużonym dla Gminy Szubin.

Uroczystość prowadziła Przewodnicząca Rady Anny Kijowska. Okolicznościowe przemówienie do medalistów skierował Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie Robert Rynarzewski przybliżył gościom rys biograficzny o wyróżnionych.

Pierwszą laureatką medalu jest Pani Wanda Szkulmowska. W imieniu Pani Wandy medal odebrał syn Pan Zbigniew Szkulmowski.

Pani Wanda Szkulmowska, urodziła się w październiku 1931 r. w Warszawie. Ma na swoim koncie ponad sześćdziesiąt lat działalności na rzecz kultury ludowej i jej twórców z woj. kujawsko-pomorskiego. Jej dorobek twórczy to 153 opublikowane prace, w tym 11 książek, których była autorem lub współautorem, intensywna działalność na rzecz upowszechniania kultury, opieki nad sztuką ludową i jej twórcami, pełnienie funkcji wykładowcy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego i Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej.

Działalność Pani Wandy zapoczątkowana została 1956 roku podjęciem pracy w Oddziale Upowszechniania Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, którego przez wiele lat była kierownikiem. Przez cały czas swojej pracy w Wydziale Kultury zajmowała się stwarzaniem warunków dla rozwoju sztuki ludowej we wspomnianych regionach.

Pracowała w zespole przygotowującym perspektywiczny program rozwoju kultury w woj. bydgoskim do 1990 roku. Była inicjatorem i głównym organizatorem w tzw. eksperymencie szubińskim, który był prowadzony w latach 1960-1961 w czterech powiatach w Polsce (m.in. szubińskim). Eksperyment ten przyczynił się do ogłoszenia w 1963 roku pierwszego konkursu „Sztuka Ludowa Pałuk” w Szubinie.

Pani Wanda od roku 1961 działała w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Kulturalnym w Bydgoszczy, kilka lat później była przewodniczącą Sekcji Kultury Ludowej tego Towarzystwa. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu wystaw poświęconych sztuce ludowej zarówno w kraju jak i zagranicą: w Rumunii, NRD, Bułgarii czy Francji. Jest redaktorem i współautorem trzech pozycji o fundamentalnym znaczeniu dla historii sztuki ludowej Kaszub, Pałuk i Kujaw.

Pani Wanda była współautorem i prowadzącym cyklu 13 programów dla Telewizji Bydgoszcz poświęconych amatorskim zespołom folklorystycznym z regionów Kujaw, Pałuk i Kaszub. Również napisała scenariusz, była autorką komentarza i konsultantem etnograficznym dwóch filmów dla TVP1 „Przywoływki dyngusowe” i „Dożynki na Pałukach”.

Pani Wanda otrzymała wiele odznaczeń:

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal im. Oskara Kolberga ”Za zasługi dla kultury ludowej”
 • Srebrny i Złoty Medal „Zasłużony Kulturze- Gloria Artis”
 • Medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”

Drugim laureatem jest pan Andrzej Wrona.

Pan Andrzej Wrona urodził się we wrześniu 1947 roku w Szubinie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i Technikum Ekonomicznego w Szubinie studiował prawo i administrację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Swoją pracę zawodową rozpoczął w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szubinie w Wydziale Oświaty, a następnie pracował w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat w Szubinie. Pracował także w Powiatowym Sztabie Wojskowym. Był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Zakładu Poprawczego w Szubinie.  

Pan Andrzej Wrona znany jest ze swojej działalności samorządowej i społecznej. Od 1995r. do 2002r. pełnił funkcję Burmistrza Gminy i Miasta Szubin. To z jego inicjatywy przeprowadzone zostały inwestycje na terenie gminy, które poprawiły warunki życia mieszkańców. Były to min. budowa oczyszczalni ścieków w Szubinie, budowa kanalizacji, regulacja spraw targowiska i reforma szkół na terenie gminy. 

Po zakończeniu pracy na stanowisku burmistrza Pan Andrzej pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, jako starszy wizytator i brał udział w tworzeniu prawa dla nieletnich. Pracę tą łączył z działalnością na rzecz szubińskiego samorządu. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie, a latach 2010-2014 Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.

Pan Andrzej Wrona angażuje się także w prace społeczne. Jest członkiem i byłym prezesem Klubu Miłośników Fotografii Flesz. Jego fotografie ukazują piękno architektury i przyrody naszej gminy. Z uwagi na wysokie walory artystyczne jego zdjęcia wielokrotnie służyły władzom gminy i powiatu do promocji naszego regionu. Pan Andrzej jest także honorowym członkiem Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego w Niedźwiadach oraz członkiem Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego w Szubinie.

 • Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent RP
 • Brązowy Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju –MON
 • Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa – Zarząd Główny ZOSP
 • Medal im. Ks. Jana Kleina
 • Złota Honorowa Odznaka Centralnego Zw. Sp. Bud. Mieszkaniowego
 • Brązowa Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Samorządu Terytorialnego Woj.Bydgoskiego
 • Odznaka Honorowa PCK III Stopnia
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej – MSWIA
 • Złota Odznaka Honorowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
 • Złota Odznaka Zasłużony Dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Trzecim laureatem został st. bryg. w st. spocz. Franciszek Sobiechowski

Starszy brygadier w stanie spoczynku Franciszek Sobiechowski jest emerytowanym funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Urodził się w październiku 1959 r. w Klonowie. Od 1982 roku jest mieszkańcem Szubina.

Z ochroną przeciwpożarową związał się w roku 1980, kiedy to  rozpoczął naukę w ramach służby kandydackiej w Szkole Chorążych Pożarnictwa  w Poznaniu, jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

1 sierpnia 1982 został przyjęty do służby w Zawodowej Straży Pożarnej   w Szubinie, na stanowisko młodszego inspektora ds. prewencji. Po zmianach struktur organizacyjnych w Państwowej Straży Pożarnej, 1 lipca 1992 roku został powołany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szubinie i służbę na tym stanowisku pełnił do 14 marca 2010 roku. W marcu 2010 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią, a 12 lat później z tego stanowiska zostaje zwolniony ze służby, przechodząc na zaopatrzenie emerytalne.

Od samego początku swojej pracy zawodowej w szeregach strażackich przez 38 lat służby st. bryg. w st. spocz. Franciszek Sobiechowski angażował się na rzecz ochrony przeciwpożarowej gminy Szubin. Zakupy nowych samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla jednostki PSP i jednostek OSP gminy Szubin. Modernizacje i rozbudowy bazy sprzętowej dla jednostek, szkolenia dla strażaków-ratowników, dbałość o sprzęt ochrony osobistej. Organizacja szkoleń, ćwiczeń, zawodów sportowo-pożarniczych i turniejów wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Szubin to tylko niektóre przykłady zawodowej i społecznej aktywności brygadiera Sobiechowskiego. Pomoc w organizacji i godnym przebiegu uroczystości państwowych i regionalnych przy udziale komendanta Sobiechowskiego dawały wyraz jego szacunku do przeszłości, a jednocześnie były nauką lokalnego patriotyzmu.

Wzorowa postawa oficerska st. bryg. w st. spocz. Franciszka Sobiechowskiego jest przykładem dla kilku pokoleń strażaków i mieszkańców naszej gminy. Bezinteresowność i skromność oraz szacunek do strażackiego munduru nauczyły wielu druhów szacunku do drugiej osoby, której pomoc niesiona jest przez zastępy strażackie na terenie całej gminy.

St. bryg. w st. spocz. Franciszkek Sobiechowski otrzymał wiele odznaczeń:

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzyż Zasługi Za Dzielność
 • Złoty Znak Związku Osp Rp
 • Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
 • Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Wszystkim medalistom serdecznie gratulujemy :)

(UM Szubin)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%