Zamknij
REKLAMA

Startuje rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

13:02, 15.02.2019 | UM Szubin
REKLAMA
Skomentuj

Wydział edukacji i sportu Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje, że od poniedziałku, 18 lutego 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego na rok szkolny 2019/2020.

Pliki do pobrania: 

Zasady rekrutacji do przedszkoli (31kB)
Wniosek do przedszkola (69kB)
Wniosek do oddziału przedszkolnego (66kB)
Deklaracja o kontynuacji - przedszkole (57kB)
Deklaracja o kontynuacji - oddział przedszkolny (57kB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (26kB)
Oświadczenie - wielodzietność rodziny (28kB)
Oświadczenie o uczęsczaniu rodzeństwa (27kB)
Oświadczenie o zatrudnieniu (12kB)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania (21kB)

 

Bieżące informacje na stronie Urzędu Miejskiego w Szubinie >>>>

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Szubin na rok szkolny 2019/2020

Prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym gminy, dlatego też oferta związana z edukacją przedszkolną, wychowaniem i opieką w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych adresowana jest w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Szubin.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w sposób tradycyjny ( składanie wniosków i dokumentacji w wersji papierowej ).
 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 3. Do Samorządowego Przedszkola nr 2 i 3 w Szubinie mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu dzieci młodsze, minimum 2,5 letnie.
 4. Do Publicznego Przedszkola „Iguś” w Zamościu mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu dzieci młodsze, minimum 2,5 letnie.
 5. Do Publicznego Przedszkola w Chomętowie mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w przedszkolu dzieci młodsze, minimum 2,5 letnie.
 6. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Szubinie mogą uczęszczać dzieci w wieku 6 lat.
 7. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie wiejskim mogą uczęszczać dzieci w wieku 3-6 lat.
 8. Godziny pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkoli i szkół i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
 9. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 przedszkoli oddziałów przedszkolnych. We wniosku rodzice wskazują kolejność placówki ( przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej ) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 10. Dane podawane przez rodziców są dobrowolne. W przypadku nie podania informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

W przypadku braku miejsc w przedszkolach Burmistrz Szubina wskaże miejsce w oddziałach przedszkolnych, w których dzieci sześcioletnie będą mogły realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

Terminarz rekrutacji

 • 19.02 – 01.03. 2019 roku - składanie przez rodziców deklaracji na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 • 04.03 – 29.03. 2019 roku – składanie wniosku o przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy lub zmieniającego przedszkole.
 • 15.04.2019 roku – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 16.04 – 19.04 2019 roku – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 26.04.2019 roku – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • do 30.04 2019 roku – dyrektor przedszkola/szkoły powiadomienia pisemnie rodziców o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym po uprzednim przyjęciu deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz dzieci 6-letnich.

 • Rekrutacja dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 • Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola i oddziału przedszkolnego po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole/ oddział przedszkolny.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Rekrutacja dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego nie będących mieszkańcami gminy Szubin.

Rekrutacja dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


W pierwszej kolejności do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w gminie Szubin i kontynuujące korzystanie z oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (korzystających z usług danego przedszkola, szkoły w roku szkolnym 2018/2019). Podstawą zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie wypełnionej deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, którą można:

 • pobrać w wersji elektronicznej dostępnej na stronie: szubin.pl,
 • wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole,
 • wypełnić wersję papierową otrzymaną w przedszkolu/ szkole.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i zostaną dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców/ prawnych opiekunów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie od 19 lutego do 1 marca 2019 roku.

(UM Szubin )

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone