Zamknij
REKLAMA

Komisja zakończyła prace. Straty w uprawach wynoszą 19,5 mln zł

11:20, 06.09.2018 | UM Szubin
REKLAMA
Skomentuj

Na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, a także liczne prośby Producentów Rolnych z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego, w dniu 22 czerwca 2018 r., zarządzeniem nr 234/2018 Wojewoda Kujawsko – Pomorski  powołał Komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.

Do składu Komisji powołano następujące osoby:

  • Jerzego Trzebiatowskiego – reprezentującego Kujawsko – Pomorską Izbę Rolniczą
  • Tomasza Wachowiaka – reprezentującego Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
  • Iwonę Kubiak – reprezentującą Urząd Miejski w Szubinie
  • Alicję Hoffmann - reprezentującą Urząd Miejski w Szubinie.

Od momentu powołania Komisji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie rozpoczęto przyjmowanie wniosków o szacowanie strat w uprawach, które wystąpiły na skutek suszy. Przyjęto 402 wnioski rolników z terenu Gminy Szubin, oraz 74 wnioski rolników, których siedziby gospodarstw znajdują się na terenie innych gmin, natomiast grunty dotknięte suszą znajdują się w gminie Szubin. 

Od miesiąca lipca członkowie Komisji udawali się do gospodarstw rolnych w celu oszacowania strat będących następstwem suszy. W lipcu i sierpniu pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wprowadzali dane z przeprowadzonych oględzin do arkusza kalkulacyjnego opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który stanowi protokół z szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy. 

Na podstawie złożonych przez rolników wniosków oraz strat oszacowanych przez członków Komisji,  ww. protokół liczy straty ogólne w całym gospodarstwie rolnym na tle trzech ostatnich lat, uwzględniając produkcję roślinną i zwierzęcą.

W dniu 4 września 2018 r. Komisja zakończyła prace. Było to możliwe dzięki pomocy urzędników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wprowadzanie danych odbywało się również po godzinach pracy Urzędu do godzin wieczornych.  Protokoły w ilości 402 szt. (każdy w 3 egzemplarzach) z naniesionymi procentowymi stratami w poszczególnych uprawach i gospodarstwach zostały wydrukowane, podpisane przez członków Komisji i Producentów Rolnych, a następnie przekazane do Wojewody w celu ich zatwierdzenia. W terminie ok. 17 września 2018 r. spodziewane jest oddanie protokołów zatwierdzonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i następnie możliwy będzie ich odbiór z Urzędu Miejskiego w Szubinie przez Rolników.

Z opracowanych protokołów wynika, że:

  • klęska suszy wystąpiła w gminie Szubin na powierzchni 11 824,83 ha,
  • powierzchnia działek, na których szkody wyniosły powyżej 70 %, to 1903,08 ha,
  • wartość strat w uprawach wynosi 19 440 058,49 zł,
  • 93 gospodarstwa zostały dotknięte stratami do 30 % ogólnej produkcji,
  • 309 gospodarstw dotkniętych stratami w wysokości 30 % i powyżej ogólnej produkcji.   

Od 14 do 29 września 2018 r. protokoły będzie można składać wraz z wnioskami do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu udzielenia pomocy przewidzianej na ten cel Rolnikom przez Polski Rząd.      

(UM Szubin )
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone