Zamknij
REKLAMA

Otwarcie nowego przedszkola w Turze

14:47, 05.09.2018 | tekst: UM Szubin / SP Tur
REKLAMA
Skomentuj

Poniedziałek, 3 września 2018 r. był dla przedszkolaków z Turu dniem wyjątkowym. Dzieci wróciły po wakacjach, by po dwóch miesiącach wypoczynku rozpocząć zajęcia w przedszkolu. Jednakże nie wrócą już do swoich dawnych sal tylko do nowo wybudowanego budynku przedszkola.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych sejmiku województwa, powiatu nakielskiego oraz gminy Szubin. W spotkaniu uczestniczyli również radni powiatowi i gminni.

Zebrani mogli obejrzeć prezentację dokumentującą proces budowy przedszkola, a po części oficjalnej dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej razem z grupą taneczną "Swan” urozmaicili gościom czas swoimi występami. Następnie wszyscy zebrani udali się na uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie przedszkola. Na zakończenie wszystkich przybyłych czekało zwiedzanie przedszkola oraz słodki poczęstunek.

Przypomnijmy: 

9 lutego 2018 r. zakończono prace polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Turze. Zakres prac obejmował: przebudowę wschodniej części budynku szkoły o powierzchni zabudowy 130 m2, dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku szkoły o powierzchni zabudowy 525 m2, wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi dojazdowej wewnętrznej, placu manewrowego, placu apelowego, chodników, wykonanie zagospodarowania terenu (tereny zielone), rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół niego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie kolorystyki ścian pomieszczeń przedszkola. Wykonawcą robót było konsorcjum firm, w tym Lider BWJ Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Całkowita wartość robót wyniosła 2 249 670 zł brutto. W związku z realizacją przedmiotowego zadania podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 61,43% kosztów kwalifikowalnych dla całej inwestycji. Do tej pory pozyskano 1 386 072,09 zł brutto.

15 czerwca 2018 r. dokonano dostawy mebli i sprzętu towarzyszącego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski z Niedomic. Wartość zadania wyniosła 89 660,85 zł brutto. 27 czerwca 2018 r. dokonano dostawy sprzętu elektronicznego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” z Kwidzyna. Wartość zadania wyniosła 69 637,04 zł brutto.

Projekt pn. „Aktywne przedszkole szansa na sukces dziecka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT jest komplementarny z projektem pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych”.

Projekt zakłada utworzenie 80 (docelowo 100) nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia: z Arteterapii, sportowych z gimnastyką korekcyjną, ekologicznych z eksperymentami, taneczno-rytmicznych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach założeń podstawy programowej zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zajęć na łączną kwotę 14.146,05 zł.

Ponadto zostanie zatrudniony nowy nauczyciel, który otrzyma możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez podjęcie studiów podyplomowych o kierunku „Logorytmika z elementami arteterapii”, podjęcie warsztatów pn. „Polskie tańce narodowe i wybrane tańce ludowe w nowej podstawie programowej”, podjęcie szkolenia z zakresu „Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci 3-6 letnich”, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Całkowita wartość projektu: 205.076,78 zł
Dofinansowanie w kwocie: 174.315,26 zł

(tekst: UM Szubin / SP Tur)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

TurTur

2 2

Dziękujemy bardzo Pani Krystynie Sichel. Ogromna praca została wykonana. 10:31, 07.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AłoAło

0 2

A pochwała dla Wróbla to gdzie ?Najlepszy kierownik budowy ! 07:11, 10.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone