Zamknij

Czy można budować na działce zagrodowej nie będąc rolnikiem?

00:00, 28.01.2022 | materiał partnera

Na rynku nieruchomości co jakiś czas można znaleźć ogłoszenia dotyczące atrakcyjnych cenowo (i nieraz lokalizacyjnie) działek siedliskowych czy przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. Czasami inwestujemy w większy teren, który ma niejednorodne przeznaczenie, bo chcemy postawić więcej niż jeden dom. Przed dokonaniem jednak tak ważnej decyzji warto poznać przepisy regulujące możliwość budowy na działce zagrodowej. Okazuje się bowiem, że bardzo często niska cena takiej nieruchomości wiąże się z trudnością w jej zagospodarowaniu.

Zabudowa zagrodowa na działce siedliskowej

Jeżeli bierzemy pod uwagę zakup działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową, musimy wiedzieć, o jaki typ zabudowań chodzi. A są to według § 3 pkt 3 rozporządzenia w warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zwłaszcza budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.
A zatem, jak wynika z tego przepisu, zabudowa typu zagrodowego dotyczy budynków gospodarskich, ale także mieszkalnych. Co jednak istotne, dom mieszkalny musi być przeznaczony dla rolnika, który na tym samym terenie prowadzi swoje gospodarstwo rolne. Widać więc, że do zabudowy działki siedliskowej konieczne są dwa elementy: inwestycja dokonywana przez osobę uznaną w przepisach za rolnika oraz wznoszenie zabudowań w ramach prowadzonego na tym miejscu gospodarstwa. Grunty zajęte na cele mieszkaniowe na takim terenie też są wykorzystywane na cele rolnicze, ale właśnie pod tymi warunkami. Ogranicza to istotnie możliwość budowy domu na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową – zwłaszcza przez nierolnika.

Przeczytaj również: https://www.prawo-budowlane.info/budowa-domu-na-dzialce-przeznaczonej-pod-budownictwo-zagrodowe,516,material_prawo_budowlane.html

Jednorodzinny budynek mieszkalny

Zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego budynek mieszkalny jednorodzinny to „budynek wolno stojący albo budynek w ze bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.
Oczywiście taki budynek, czyli po prostu dom, możemy wybudować na działce budowlanej, spełniając szereg dodatkowych przepisów. Budowa domu na działce zagrodowej (siedliskowej) nie jest już jednak tak oczywista. Jak bowiem wspomniano, może dokonać tego tylko rolnik, i to wyłącznie w związku z aktywnie prowadzoną działalnością rolniczą.

Przeczytaj również: https://www.prawo-budowlane.info/czy-rolnik-moze-sie-budowac-na-dzialce-rolnej,162,material_prawo_budowlane.html

Budowa domu na działce zagrodowej przez rolnika

Tylko spełnienie obu warunków, o których mowa powyżej, uprawnia inwestora do budowy domu na terenie siedliska. Nie można więc mieć też gospodarstwa w innym rejonie, a na nowej działce postawić wyłącznie domu. Przepisy w tym zakresie są wyraźne i restrykcyjne.
Pewnym udogodnieniem może być jednak fakt, że osoba starająca się o pozwolenie na budowę na tego typu nieruchomości, nie musi być jej właścicielem. Wystarczy bowiem posiadać „prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”. A takie prawo daje np. zawarta (na piśmie) umowa dzierżawy, zarządu czy użyczenia. W niektórych sytuacjach więc przez odpowiednią umowę zawartą z rolnikiem możemy doprowadzić do budowy domu na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. Należy jednak pamiętać o wszystkich elementach wspomnianych w tym tekście.

Źródło: Prawo budowlane

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%