Zamknij

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego - czym jest i jak wnioskować?

08:00, 15.07.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Rodzice mają obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten nie wygasa automatycznie w momencie, kiedy dziecko osiąga pełnoletniość.

O wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego można mówić w momencie, kiedy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 128), obowiązek alimentacyjny to obowiązek:

 • dostarczania środków utrzymania;
 • dostarczania środków wychowania.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania to obowiązek zaspokajania tak zwanych usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji. Wypełnianie takiego obowiązku może polegać między innymi na zapewnianiu uprawnionemu mieszkania, opieki lekarskiej czy opieki domowej.

Natomiast obowiązek alimentacyjny w zakresie wychowania może polegać na:

 • sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem,
 • przygotowywaniu posiłków,
 • dbaniu o czystość,
 • pielęgnacji w chorobie,
 • udzielaniu pomocy w lekcjach.

Środkami wychowania, jakie powinien pokrywać zobowiązany do alimentacji, są wydatki na:

 • wykształcenie: opłaty związane ze szkołą, korepetycjami, zajęciami pozalekcyjnymi;
 • rozwój fizyczny: zakup odzieży,
 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych: kino, teatr, koncerty.

Środki utrzymania i wychowania mogą mieć postać świadczenia pieniężnego, ale mogą być też pokrywane w naturze poprzez zakup różnych niezbędnych rzeczy, jak odzież, żywność, przybory szkolne, środki higieny.

Kiedy można wnioskować o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego?

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa w chwili, kiedy dziecko kończy 18. lat. Zgodnie z przepisami, trwa on do czasu, gdy dziecko jest w stanie się samodzielnie utrzymać.

W przypadku rozwiedzionych małżonków obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa:

 • po zawarciu przez tego małżonka nowego małżeństwa;
 • po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd przedłużył termin pięcioletni.

Jak wnioskować o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

Zasadniczo, obowiązek alimentacyjny wobec dzieci istnieje bez konieczności wydawania w tej sprawie wyroku. Jeżeli kwestia alimentów nie jest uregulowana przez sąd, nie ma potrzeby sądowego stwierdzania wygaśnięcia obowiązku alimentacji.

Jeśli jednak w sprawie alimentów wydano wyrok albo została zawarta ugoda, to stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacji również musi być dokonane przez sąd.

W tym celu rodzic zobowiązany do płacenia musi złożyć stosowny pozew do sądu, który alimenty zasądził - sąd I instancji (sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich).

Pozew należy odpowiednio uzasadnić, opisując w nim okoliczności świadczące o tym, że pełnoletnie dziecko:

 • jest już samodzielne,
 • może się utrzymać we własnym zakresie,
 • nie pozostaje w niedostatku,
 • zawarło związek małżeński (obowiązek alimentacyjny obciąża wtedy współmałżonka).

Źródło z którego można pobrać gotowe wzory pism:

https://jakwyjsczdlugow.pl/forum/pozew-o-wygasniecie-obowiazku-alimentacyjnego-uzasadnienie/

https://jakwyjsczdlugow.pl/wniosek-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor/

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%