Zamknij

Służebność mieszkania, co to znaczy

09.04, 13.09.2022 materiał partnera
pixabay

Służebność mieszkania oznacza, że właściciel danego mieszkania ma prawo korzystać z tego mieszkania, ale musi także dbać o to, aby służyło ono osobie, której przysługuje ta służebność.  

Co to oznacza w praktyce 

W praktyce oznacza to, że właściciel mieszkania musi zezwolić osobie, której przysługuje służebność, na korzystanie z tego mieszkania, a także musi utrzymywać to mieszkanie w odpowiednim stanie. Służebność mieszkania może być ustanowiona na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, a także na rzecz innego mieszkania lub lokalu. Służebność mieszkania może być ustanowiona przez właściciela mieszkania na czas oznaczony lub nieoznaczony. Służebność mieszkania jest jednym z rodzajów służebności, które mogą być ustanowione na rzecz nieruchomości. Więcej informacji znajdzie się na http://busi-ness.pl  

Służebność według prawa 

Inne rodzaje służebności to między innymi: służebność przesyłu, służebność drogi, służebność ograniczona do korzystania z określonego urządzenia lub służebność ochronna. Służebność mieszkania jest jednym z praw, które można ustanowić na rzecz nieruchomości. Prawa te mogą być ustanowione przez właściciela nieruchomości lub przez osobę, która ma prawo do korzystania z tej nieruchomości. Służebność mieszkania według prawa polskiego W myśl art. 632 Kodeksu cywilnego „Właściciel nieruchomości może, chcąc jej dobro, ograniczyć swobodę korzystania z niej stosownie do swego charakteru i przeznaczenia albo ustanowić na jej rzecz prawa osobom trzecim”.  

Właściciel mieszkania 

Zatem właściciel mieszkania może ograniczyć swobodę korzystania z niego stosownie do jego przeznaczenia i ustanowić na jego rzecz prawa osobom trzecim. Prawa te mogą być ustanowione w formie służebności. Służebność mieszkania według prawa polskiego jest prawem osobistym, a nie rzeczowym. Prawo to przysługuje osobie fizycznej lub prawnej i nie może być przeniesione na osobę trzecią. Służebność mieszkania według prawa polskiego może być ustanowiona na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zatem właściciel mieszkania może ograniczyć swobodę korzystania z niego stosownie do jego przeznaczenia i ustanowić na jego rzecz prawa osobom trzecim. Prawa te mogą być ustanowione w formie służebności. Służebność mieszkania według prawa polskiego jest prawem osobistym, a nie rzeczowym. Prawo to przysługuje osobie fizycznej lub prawnej i nie może być przeniesione na osobę trzecią. Służebność mieszkania według prawa polskiego może być ustanowiona na czas oznaczony lub nieoznaczony.  

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%