Zamknij

Otrzymanie spadku, jak wygląda to prawnie

09.52, 13.09.2022 materiał partnera
pixabay

Otrzymanie spadku jest regulowane przez Kodeks cywilny. Spadek po osobie zmarłej przechodzi na następców prawnych wskazanych w ustawie. Są to przede wszystkim małżonek, dzieci i wnuki.  

Rodzaje spadku 

W przypadku, gdy osoba zmarła nie miała małżonka ani dzieci, spadek przechodzi na rodziców lub rodzeństwo. Prawnicy dzielą spadek na następujące rodzaje: - spadek dziedziczony - spadek ustawowy - spadek testamentowy Spadek dziedziczony to taki, który przypada osobie wskazanej w ustawie jako następcy prawny. Spadek ustawowy to spadek, który przypada osobie wskazanej przez spadkodawcę w testamencie. Spadek testamentowy to spadek, który przypada osobie wskazanej przez spadkodawcę w testamencie. Prawo do spadku jest ograniczone w czasie. Spadkobierca może rościć sobie prawo do spadku tylko przez 10 lat od dnia śmierci spadkodawcy. Po upływie tego terminu spadek przechodzi na skarb państwa. Ważne informacje można znaleźć na http://biz-nes.com.pl  

Spadkobiorca  

Osoba, która otrzymała spadek, może go sprzedać lub podarować innej osobie. Spadkobierca ma także prawo do zwrotu spadku. Aby otrzymać spadek, należy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu spadku. Następnie spadkobierca musi złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, może go przyjąć później. Aby to zrobić, musi złożyć ponownie wniosek do sądu. Spadkobierca, który odrzucił spadek, może go także sprzedać innej osobie.  

Odrzucenie spadku 

Spadkodawca może także ustanowić inne osoby, które mogą otrzymać spadek po śmierci spadkodawcy. Spadek może być także przekazany na cele charytatywne. Kiedy można odrzucić spadek? Spadek można odrzucić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim prawie do spadku. Aby odrzucić spadek, należy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Kiedy można przyjąć spadek Spadek można przyjąć w każdej chwili. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Kiedy można sprzedać spadek Spadek można sprzedać w każdej chwili. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Sąd wydaje zgodę na sprzedaż spadku, chyba że jeden z spadkobierców sprzeciwia się transakcji. Otrzymanie sprzedaży spadku W przypadku sprzedaży spadku wszyscy spadkobiercy muszą podpisać umowę sprzedaży spadku. Umowa sprzedaży spadku musi mieć formę aktu notarialnego. 

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%