Zamknij

Przestępstwo przez nieletnich, izolacja sprawców przestępstw.

12.27, 13.09.2022 materiał partnera
pixabay

Wśród wymienionych wymiarów kary, najbardziej restrykcyjnej i odstraszającej jest właśnie izolacja sprawców przestępstw, ponieważ jest ona bezpośrednio związana z ograniczeniami wolności.

Wiek nieletniego

Nie bez znaczenia jest także wiek, ponieważ w przypadku nieletnich kary są najczęściej łagodniejsze niż w przypadku dorosłych sprawców przestępstw. Wiek nieletniości i izolacja sprawców przestępstw Wiek nieletniości można przyjąć na dwa sposoby, uwzględniając jedynie wiek kalendarzowy, albo łącznie z dojrzałością sprawcy przestępstwa. W pierwszym przypadku sprawca przestępstwa może liczyć na łagodniejsze traktowanie ze względu na młody wiek i wychowanie w rodzinie, a także krótszy czas odsiadki. W przypadku, kiedy łącznie uwzględniamy wiek i dojrzałość sprawcy przestępstwa, to jego kara może być wyższa od kary sprawcy przestępstwa w wieku dorosłym. Więcej informacji znajdzie się na http://o-firmach.pl

Wymiar kary

Warto wiedzieć, że w związku z tym, że kary wymierzane nieletnim oraz dorosłym sprawcom przestępstw są różne, to wciąż w wielu krajach niektóre przestępstwa pociągają za sobą kary łagodniejsze, niż w przypadku dorosłych sprawców przestępstw. Warto także wiedzieć, że w wielu krajach, kary wymierzane nieletnim, mogą być wymierzane w formie kary pozbawienia wolności, jednak wykonywane w warunkach łagodniejszych niż w przypadku dorosłych sprawców przestępstw. Wymiar kary dla nieletniego zależy od wielu czynników, takich jak:

1) wiek nieletniego,

2) rodzaj przestępstwa,

3) stopień winy nieletniego,

4) wcześniejsza karalność nieletniego,

5) możliwość poprawy nieletniego.

W przypadku, kiedy nieletni przyznaje się do winy, to może liczyć na łagodniejsze traktowanie ze względu na młody wiek i wychowanie w rodzinie, a także krótszy czas odsiadki.

Jak uchronić się prawnie przed oskarżeniem nieletniego

Aby uchronić się przed oskarżeniem nieletniego, warto:

1) Nie uciekać w momencie, kiedy ktoś nas oskarża o popełnienie przestępstwa.

2) Nie przyznawać się do winy, jeśli nie jesteśmy pewni, że jesteśmy winni.

3) Jeśli jesteśmy niewinni, to warto udać się na policję i złożyć zeznania.

4) Skorzystać z pomocy adwokata.

5) Nie przyznawać się do winy, jeśli jesteśmy niewinni.

Powyższe wskazówki mogą pomóc nam uchronić się przed oskarżeniem o popełnienie przestępstwa, jeśli jesteśmy niewinni Wina nieletniego Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa jest regulowana przez kodeks karny. Wina nieletniego może być stwierdzona na podstawie:

1) przyznania się do winy,

2) świadectwa świadków,

3) dowodów materiałowych,

4) opinii biegłych.

W przypadku, kiedy nieletni przyznaje się do winy, to może liczyć na łagodniejsze traktowanie ze względu na młody wiek i wychowanie w rodzinie, a także krótszy czas odsiadki.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%